เบเนคอล ช่วยท่านได้อย่างไร

Home / เบเนคอล ช่วยท่านได้อย่างไร
แนะนำแนวทาง (Plant Stanol)

แพลนท์ สตานอล

แพลนท์ สตานอลในเบเนคอล เป็นสารสกัดจากพืชธรรมชาติ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวในการลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว โดยจะทำงานในร่างกายและยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลบางส่วนไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือด คอเลสเตอรอลสร้างขึ้นจากในร่างกาย และมาจากอาหารส่วนหนึ่ง ซึ่งเบเนคอลช่วยในการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลเข้าสู่ร่างกายได้

ประสิทธิภาพของเบเนคอลได้ผ่านรับการรับรอง

ประสิทธิภาพของเบเนคอลได้รับการรับรองโดย 70 ผลงานวิจัยจากทั่วโลก และตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ เช่น European Atherosclerosis Society (EAS) และ National Cholesterol Education Program (NCEP)

วิธีรับประทาน

เพียงรับประทานเบเนคอลทุกวันพร้อมมื้ออาหาร สามารถลดคอเลสเตอรอลได้ 10-15% เห็นผลใน 2 – 3 สัปดาห์ โดยสามารถเลือกทานเบเนคอลแบบขวด หรือ กาแฟเบเนคอล หรือ เบเนคอล UHT เพียง 1 หน่วยบริโภคก็เห็นผล

เบเนคอล – อาหารเพื่อการลดคอเลสเตอรอลมีผลพิสูจน์ทางการแพทย์ และถูกแนะนำให้อยู่ในแนวทางการรักษา

รายละเอียด

ประสิทธิภาพที่พิสูจน์จากงานวิจัยกว่า 70 ชิ้นงาน ได้แก่
 • US National Cholesterol Education Program NCEP (2002).
 • European Union Scientific Committee on Foods (2002)
 • International Atherosclerosis Society (2003)
 • International Lipid Information Bureau (2003)
 • WHO/FAO (2003)
 • American Heart Association & American College of Cardiology (2006)
 • Fourth joint task force of European and Other Societies on Cardiovascular Disease (2007)
 • American Diabetes Association (2008)
 • American Heart Association & American College of Cardiology Foundation (2008)
 • American Academy of Pediatrics (2008)
 • Finnish Diabetes Association: Nutrition recommendation for diabetes (2008)
 • Dyslipidemias: Current Care Guideline, Finland (2009)
 • Australian Heart Foundation (2009)
 • The Finnish National Nutrition Council: Guidelines for nutrition care (2010)
แพลนท์ สตานอล ถูกใช้ในแนวทางการรักษา

Examples of guidelines recommending that Plant stanol ester should be considered part of a cholesterol lowering diet:

 • European Society of Cardiology & European Atherosclerosis Society, 2016
  The Task Force for the management of dyslipidemias of the European Society of cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). 2016 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias. Atherosclerosis 2016; 253: 281-344.
 • The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention
  in Clinical Practice, 2016 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2016.
 • American College of Cardiology, 2016
  2016 ACC Expert consensus decision pathway on the role of non-statin therapies for LDL-cholesterol lowering in the management of atherosclerotic cardiovascular disease risk. JACC 2016
 • American Diabetes Association, 2016
  Standards of Medical Care in Diabetes. Cardiovascular Disease and Risk Management. Diabetes Care 2016; 39: S60–S71.
 • European Atherosclerosis Society, 2015
  Wiegman et al. Familial hypercholesterolaemia in children and adolescents: gaining decades of life by optimizing detection and treatment. Eur Heart J 2015
 • National Lipid Association, 2015
  Jacobson et al. National Lipid Association recommendations for patient-centered management of dyslipidemia: part 1 – full report. J Clin Lipidol 2015: 9; 129-169.
 • Joint British Societies, 2014
  JBS 3 board: Joint British Societies’ consensus recommendations for the prevention of cardiovascular disease (JBS3). Heart 2014; 100: ii1-ii67
 • European Atherosclerosis Society, 2014
  Gylling H et al. Plant sterols and plant stanols in the management of dyslipidaemia and prevention of cardiovascular disease. Consensus statement of the European Atherosclerosis Society. Atherosclerosis 2014; 232: 346-360.
 • International Atherosclerosis Society, 2013
  An International Atherosclerosis Society Position Paper: Global Recommendations for the Management of Dyslipidemia. http://www.athero.org/IASPositionPaper.asp
 • European Atherosclerosis Society, 2013
  Nordestgaard et al. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease. Consensus statement of the European Atherosclerosis Society. Eur Heart J 2013; 34: 3478-3490.
 • American Diabetes Association, 2013
  Evert AB et al. Nutrition therapy recommendations for the management of adults with diabetes. A position statement of American Diabetes Association. Diabetes Care 2013; 36: 3821-3842.
 • National Heart, Lung, and Blood Institute, 2011
  Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents. Pediatrics 2011; 128: Suppl 5: S1-S44. NHLBI website
 • The Australian Heart Foundation, 2009
  The Australian Heart Foundation. Position statement on phytosterol/stanol enriched foods 2007, updated December 2009. AHF Website
 • American Academy of Pediatrics, 2008
  Stephen R. Daniels, Frank R. Greer and the Committee on Nutrition. Lipid Screening and Cardiovascular Health in Childhood. Pediatrics 2008; 122: 198-208.
 • American Diabetes Association & American College of Cardiology Foundation, 2008
  Brunzell JD, Davidson M, Furberg CD et al. Lipoprotein Management in Patients With Cardiometabolic Risk: Consensus Conference Report From the American Diabetes Association and the American College of Cardiology Foundation. J Am Coll Cardiol 2008; 51: 1512-24.
 • Joint WHO/FAO Expert Consultation, 2003
  Report of a Joint WHO/FAO Expert Consultation, Diet, nutrition, and the prevention of chronic diseases. WHO Technical Report Series, No.797 – TRS 797, 2003.
กลุ่มเป้าหมาย

แนวทางการรักษาระดับนานาชาติ ได้แนะนำให้ผู้เชี่ยวชาญใช้แพลนท์ สตานอลในส่วนหนึ่งของการลดระดับคอเลสเตอรอล ในกลุ่มผู้ที่มีปัญหา 3 กลุ่ม ได้แก่

 1. คนที่มีไขมันเลว หรือ LDL สูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ หรือปานกลางที่จะเป็นโรคหัวใจและยังไม่จำเป็นต้องใช้ยาสตาติน
 2. คนไข้ผู้มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคเบาหวาน ซึ่งไม่สามารถลดไขมันเลว LDL โดยยาลดไขมันอย่างเดียว
 3. ผู้ใหญ่ หรือ เด็ก ผู้มีปัญหาคอเลสเตอรอลสูง

อ้างอิงข้อมูล

 1. Gylling et al. EAS Consensus Paper. Plant sterols and plant stanols in the management of dyslipidaemia and prevention of cardiovascular disease. Atherosclerosis 2014; 232: 346-360. http://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(13)00694-1/pdf
 2. Catapano et al. 2016 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Atherosclerosis 2016; 253: 281-344. http://www.atherosclerosis-journal.com/article/S0021-9150(16)31267-9/pdf
 3. Piepoli et al. 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J 2016; 37: 2315–2381. http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/37/29/2315.full.pdf
 4. International Atherosclerosis Society. IAS Position Paper: Global Recommendations for the Management of Dyslipidemia, 2013. http://www.athero.org/IASPositionPaper.asp
 5. American Diabetes Association. Cardiovascular disease and risk management. Sec. 8. In Standards of Medical Care in Diabetes 2016. Diabetes Care 2016; 39: S60–S71. http://care.diabetesjournals.org/content/diacare/39/Supplement_1/S60.full.pdf
 6. Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents: Summary Report. Pediatrics 2011; 128: S213 -S256. https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/peds_guidelines_sum.pdf
 7. Nordestgaard et al. EAS Consensus Paper. Familial hypercholesterolaemia is underdiagnosed and undertreated in the general population: guidance for clinicians to prevent coronary heart disease Eur Heart J 2013; 34 (45): 3478-3490. http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/34/45/3478.full.pdf
 8. Stroes et al. EAS Consensus Paper. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy—European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J 2015; 36 (17): 1012-1022. http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/ehj/36/17/1012.full.pdf