👨‍⚕โครงการคนไทยลดคอเลสเตอรอล [CSR]

👨‍⚕โครงการคนไทยลดคอเลสเตอรอล [CSR]

Benecol ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท ให้กับทางมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

 

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเนคอล นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเนคอล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายของการมีระดับคอเลสเตอรอลสูง และเกิดความตื่นตัวในการลดคอเลสเตอรอล

เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

🙏 ขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาค เบเนคอล ขอให้คุณลูกค้าและคนในครอบครัวทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปครับ

#คอเลสเตอรอลสูง #ให้เบเนคอลดูแล #มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ