ผลการวิจัย

Home / ผลการวิจัย
ผลการวิจัย

ผลงานวิจัย Reduction of LDL Choresterol in mildly hypercholesterolemic Thais with Plant Stanol Ester-Fortified Soy milk

“จากการสุ่มโดยให้กลุ่มอาสาสมัครคนไทยที่คอเลสเตอรอลสูง รับประทานนมถั่วเหลืองผสมแพลนท์ สตานอล ต่อเนื่อง 6 สัปดาห์ ทำให้คอเลสเตอรอลชนิด LDL หรือไขมันเลวลดลงโดยค่าเฉลี่ยที่ 13.5% ซึ่งลดลงมากกว่ากลุ่มทดลองที่ควบคุมการรับประทานอาหารแต่ไม่ได้ใช้สารแพลนท์ สตานอล”

ผลงานวิจัย A prospective randomized trial…..Thai Population Dr. Sant

“การสุ่มให้กลุ่มทดลองรัปประทานกาแฟที่มีสารแพลนท์ สตานอล วันละครั้งต่อเนื่องกัน 30 วัน ผลปรากฎว่าคอเลสเตอรอลชนิด LDL หรือไขมันเลว ลดลงโดยค่าเฉลี่ยที่ 12.77%”