คอเลสเตอรอล กับหัวใจ

Home / คอเลสเตอรอล กับหัวใจ
ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอล คืออะไร

คอเลสเตอรอล เป็นสารไขมันคล้ายขี้ผึ้ง ซึ่งมีอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายของคนเรา คอเลสเตอรอลบางชนิดจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย ตับของคนเราสามารถผลิตคอเลสเตอรอลให้เพียงพอต่อความจำเป็นของร่างกายอยู่แล้ว อาหารบางประเภทก็ให้ปริมาณคอเลสเตอรอลเช่นกัน ซึ่งกลายเป็นส่วนเกินจากที่ร่างกายต้องการ

แม้ว่าคอเลสเตอรอลจำนวนหนึ่งในกระแสเลือดจำเป็นต่อสุขภาพของคน หากมีมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายได้ ถ้าระดับคอเลสเตอรอลสูงเกินไป มันจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ สาเหตุที่ทำให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงมีหลายประการ เช่น พฤติกรรมในการรับประทานอาหาร กรรมพันธุ์ ความอ้วน และโรคบางอย่าง เช่น เบาหวานก็เป็นเหตุให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงได้

คอเลสเตอรอล มีกี่ชนิด

แอล ดี แอล คอเลสเตอรอล (LDL Cholesterol = LDL) รู้จักกันว่าเป็น “คอเลสเตอรอลชนิดเลว” ปริมาณ แอล ดี แอล ที่มากเกินไปจะสะสมที่เส้นเลือดแดงของหลอดเลือดหัวใจ และอาจทำให้เกิดโรคหัวใจ ระดับของ แอล ดี แอล ยิ่งสูงเท่าใด อัตราความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจก็ยิ่งสูงเท่านั้น การลดปริมาณสะสมของ แอล ดี แอล นั้นสามารถป้องกันโรคหัวใจ และลดอัตราการเสียชีวิตได้

เอช ดี แอล คอเลสเตอรอล (HDL Cholesterol = HDL) หรือที่เรียกว่า “คอเลสเตอรอลชนิดดี” เพราะว่าเชื่อกันว่ามันสามารถกำจัดคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้ การมี เอช ดี แอล ในเลือดสูง อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจ ถ้ามีระดับต่ำก็จะเพิ่มอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ

คอเลสเตอรอล ได้มาจากไหนบ้าง

คอเลสเตอรอล เกิดจากตับของร่างกายเราสร้างขึ้น โดยทั่วไปตับจะสร้างคอเลสเตอรอลได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และส่วนหนึ่งจากอาหารที่รับประทานเข้าไป ถ้ารับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นนิสัย ก็อาจเกิดโทษต่อสุขภาพได้จากคอเลสเตอรอลส่วนเกินที่สะสมอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะในหลอดเลือด

เราสามารถมีระดับคอเลสเตอรอลสูงได้ไหม

ทุกคนมีสิทธิ์มีคอเลสเตอรอลสูงได้

คอเลสเตอรอลส่งผลต่อทุกคน ไม่ว่าอายุน้อย หรือมาก น้ำหนักต่ำหรือเกิน ออกกำลังกายหรือไม่ได้ออก การมีระดับคอเลสเตอรอลสูงมิใช่สิ่งที่คุณจะมองเห็นหรือรู้สึกได้เอง วิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดคือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

จะรู้ได้อย่างไรว่าระดับคอเลสเตอรอลสูงเกินไป

เนื่องจากการมีระดับคลอเลสเตอรอลสูงจะไม่แสดงอาการ วิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดคือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจวัดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด หากไขมันคอเลสเตอรอล (รวม) มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร แอล ดี แอล คอเลสเตอรอล (LDL Cholesterol = LDL) รู้จักกันว่าเป็น “คอเลสเตอรอลชนิดเลว” มากกว่า 130 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร อัตราเสี่ยงการตีบตันของหลอดเลือดแดงจะเพิ่มขึ้น จากข้อมูลการศึกษาต่างๆ พบว่าระดับไขมัน คอเลสเตอรอลมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดแน่นอน ต้องเข้าใจก่อนว่าความจริงแล้วตัวไขมันในเลือดที่สูงนั้นไม่ได้ทำให้เกิดอาการ อาการต่างๆ เป็นผลมาจากการตีบตันของหลอดเลือดแดง ซึ่งต้องอาศัยเวลาหลายปี การสะสมของไขมันในผนังหลอดเลือดแดงนั่นเอง

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด

ที่ป้องกันได้

เบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง
ความดันโลหิตสูง
สูบบุหรี่
น้ำหนักเกิน และโรคอ้วน
การขาดการออกกำลังกาย

ที่ป้องกันไม่ได้

อายุ
กรรมพันธุ์