Category: Activity

👨‍⚕โครงการคนไทยลดคอเลสเตอรอล [CSR]
Post

👨‍⚕โครงการคนไทยลดคอเลสเตอรอล [CSR]

Benecol ร่วมบริจาคเงิน 100,000 บาท ให้กับทางมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ   บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเนคอล นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเนคอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายของการมีระดับคอเลสเตอรอลสูง และเกิดความตื่นตัวในการลดคอเลสเตอรอล เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด   ขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาค เบเนคอล ขอให้คุณลูกค้าและคนในครอบครัวทุกท่าน มีสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปครับ #คอเลสเตอรอลสูง #ให้เบเนคอลดูแล #มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 16 กลางปี 2562 ณ.สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
Post

งานประชุมวิชาการครั้งที่ 16 กลางปี 2562 ณ.สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ทาง สมาคมความดันโลหิตสูง แห่งประเทศไทย ภายในงานประชุมวิชาการครั้งที่ 16 เบเนคอลขอขอบคุณ ทางสมาคมฯที่มอบโอกาสให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนได้ช่วยคนไทยลดภาวะความเสี่ยงคอเลสเตอรอลสูงเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆที่ปลอดภัยได้มีคุณลูกค้าให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ Benecol เป็นจำนวนมาก เนื่องจากพฤติกรรมการกรับประทานอาหารของคนไทยค่อนข้างมีความเสี่ยงในเรื่องไขมันที่สะสมโดยเฉพาะ คอเลสเตอรอล LDL ที่เป็น คอเลสเตอรอลตัวร้ายที่อยู่ในอาหารที่มีไขมันสูงอาทิเช่น Junk food หรืออาหารที่ใส่เนยเทียม กระทิ ฯลฯ จึงทำให้คนไทยมีความเสี่ยงที่จะเป็น โรคความดันโลหิตสูง ภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นต้น ผลิตภัณฑ์เบเนคอลมีส่วนผสมของ แพลนท์สตานอล ที่สกัดจากพืชธรรมชาติ ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงมีผลงานวิจัยรับรองจากทั่วโลกว่า 70 ชิ้นงาน ทานง่ายอร่อยได้สุขภาพ ช่วยลดคอเลสเตอรอล เพื่อให้คนไทยสุขภาพดี และ หลอดเลือดหัวใจแข็งแรง ยิ่งๆขึ้นไป #คอเลสเตอรอลสูง #ให้เบเนคอลดูแล

โครงการ “ลดคอเลสเตอรอลเพื่อหัวใจดี”
Post

โครงการ “ลดคอเลสเตอรอลเพื่อหัวใจดี”

จังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ชวนคนสุพรรณ ลดคอเลสเตอรอล โรคในกลุ่มหัวใจและหลดเลือดที่เป็นปัญหาสำคัญและเป็นสาเหตุการป่วยและเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทย ได้แก่ โรคความดันโลหิตสุง โรคหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองใหญ่(อัมพฤกษ์ อัมพาต) ซึ่งพบอัตราการเสียชีวิตติดอันดัย 1 ใน 3 มาโดยตลอด ประมาณ 35,000 รายต่อปี หรือเสียชีวิต 1 คน ทุกๆ 15 นาที ทำให้ประเทศต้องสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งสูยเสียงบประมาณในการรักษาด้วย จากพันธกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ต้องการเห็นชาวสุพรรณบุรีมีสุขภาพอนามัยที่ดี ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้ริเริ่มโครงการคนสุพรรณลดคอเลสเตอรอลเพื่อหัวใจดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัดผูัจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาร์ทติ เบเนคอล ซึ่งเป็นนวัตกรรมจากฟินแลนด์ที่มีผลวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่า ช่วยลดคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ ข้าราชการ ครูและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี มีอายุ 35 ปีขึ้นไปและมีระดับคอเลสเตอรอลสูงกว่า 200 มก.จาก 10 อำเภอ มารวมพลังพร้อมใจกันลดคอเลสเตอรอลเป็นเวลา 4 สัปดาห์ ด้วยการดื่มผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของ แพลนท์ สตานอลเอสเตอร์ โดยมีการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับคอเลสเตอรอลก่อนร่วมโครงการและจะมีการตรวจเช็คระดับคอเลสเตอรอลอีกครั้งเมื่อครบ 4 สัปดาห์...