ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับคอเลสเตอรอล

เบเนคอล ช่วยท่านได้อย่างไร

คอเลสเตอรอล คืออะไร

คอเลสเตอรอล เกิดจากตับของร่างกายเราสร้างขึ้น โดยทั่วไปตับจะสร้างคอเลสเตอรอลได้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และส่วนหนึ่งจากอาหารที่รับประทานเข้าไป ถ้ารับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเป็นนิสัย ก็อาจเกิดโทษต่อสุขภาพได้จากคอเลสเตอรอลส่วนเกินที่สะสมอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะในหลอดเลือด